České Petrovice tím podle inspekce porušily zákon o vodách. Kontrola zaměřená na odběr podzimních vod proběhla letos v květnu.

„Od počátku října 2016 do konce roku 2017 odebírala obec podzemní vodu bez povolení vodoprávního úřadu. Celkem za tu dobu nelegálně odebrala 8884 metrů krychlových podzemní vody,“ řekl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové Lukáš Trávníček.

Pokuta činí 133 260 korun a její výše byla stanovena v nejnižší zákonné sazbě 15 korun za metr krychlový nelegálně odebrané vody.

„Přihlédli jsme k tomu, že nedovolený odběr nebyl prováděn úmyslně,“ konstatoval Lukáš Trávníček s tím, že šlo o nedbalostní porušení zákona způsobené opomenutím, že je potřeba zažádat o nové povolení. Jak vysvětlil, při udělení pokuty byl zohledněn i fakt, že nedovoleným odběrem nedošlo k ovlivnění jakosti a množství povrchových nebo podzemních vod. „Odebraná voda navíc nebyla určena ke komerčním účelům, ale k zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Pokuta při dolní hranici zákonné sazby tak povede zejména k dosažení preventivního a výchovného účinku,“ doplnil Trávníček. Obec proti sankci nepodala odpor a pokuta je tak pravomocná.

Letos třináct sankcí

Letos jde už o třináctou udělenou pokutu od hradeckého inspektorátu České inspekce životního prostředí. Nejvyšší sankce dostaly v letošním roce dvě společnosti. Firma Telmont za nelegální uložení 11 tisíc tun odpadní zeminy na pozemek v obci Kočí na Chrudimsku musela zaplatit pokutu 240 tisíc korun. Společnost Sněžník, která vypouštěla nadlimitně znečištěné odpadní vody do řeky Moravy a při zasněžování sjezdovek nedodržela povolení, ČIŽP potrestala pokutou 330 tisíc korun.