„Je neoddiskutovatelně jisté, že jedním z nejohroženějších lidských druhů jsou v dnešní hektické době představitelé měst a obcí, řešící denně infarktové záležitosti, čelící neustálým tlakům ze strany obyvatel obce, sedící neustále na nějakých shromážděních při kávě, pracující mnohdy bez ohledu na čas při všelijak nepravidelné stravě a nemající příliš času na relaxaci a odpočinek.

Proto jsme se rozhodli uspořádat alespoň jednou za rok spojení příjemného s užitečným a uskutečnit setkání starostů, místostarostů či zastupitelů, spojené s aktivním odpočinkem při sportovním zápolení, vhodném pro všechny věkové i váhové kategorie. Při sportu, kde nehrozí infarkt ani zadýchání, zranění ani únava, který přesto donutí k pohybu i přemýšlení. Takovým sportem je jedině bowling,“ uvádí v preambuli vyhlášení turnaje Petr Tomášek, starosta Brandýsa nad Orlicí.

Právě toto město se pořádání neobyklé akce ujalo: závazné přihlášky budou v příštích dnech přijímány na adrese starosta@mesto-brandys.cz či na faxu 465 544 447. Bowlingový turnaj se uskuteční ve čtvrtek 27. září. Do soutěže může každé zastupitelstvo vyslat jen jedno, maximálně tříčlenné družstvo, celkové výsledky vzejdou z šestikolového klání dvojic. Soutěž je otevřena pro celý Pardubický kraj: vítězné družstvo obdrží putovní pohár vicehejtmana.

„Předpokládá se jednotné oblečení družstva, nejlépe reprezentující obec či město. Bowling je společenská hra džentlmenů, proto nejsou vhodné tepláky byť značkové, ani krátké kalhoty,“ uvádějí mj. propozice pořadatelů.