„Skutečný počet na Boudě zimujících netopýrů je vyšší, neboť někdy svými těly zcela vyplní menší dutiny, a tak je možné počítat jen jejich první vrstvu, a navíc jsou ve tvrzi místa, kam se dostane netopýr, ne však oči ochranářů," upozorňují provozovatelé Boudy ze Společnosti přátel čs. opevnění.
„Cílem celé akce je zjistit, kolik netopýrů toho kterého druhu v podzemí je. Bouda patří k nejvýznamnějším zimovištím netopýra černého na našem území, počty tam jsou každoročně kolem několika set. Netopýr černý je významný druh chráněný i evropskou legislativou," zdůrazňuje Vladimír Lemberk z České společnosti pro ochranu netopýrů.
V podzemí Boudy mají tito podivuhodní tvorové ideální podmínky, vyhovuje jim především stálá teplota. Stahují se tam obvykle v listopadu. „Když je ještě v listopadu teplo, naposledy loví, aby měli co největší vrstvu podkožního tuku. Zimoviště opouštějí obvykle v březnu. Netopýr černý je chladnokrevný druh, ten se dokáže aktivovat při teplotě těsně nad nulou, zimoviště opouští jako první. Dá se očekávat, že v tuto dobu je tam už jen zlomek netopýrů," vysvětluje Vladimír Lemberk.
Zarážející je, že i přes stálou teplotu v podzemí netopýři poznají, že venku začíná jaro. „Mají prostě smysly, které člověk těžko chápe. Prostě to vědí," dodává k tomu.
Při sčítání se musí prohlédnout celý podzemní prostor, všechny podzemní chodby, výklenky, spáry i štěrbiny po vypadnutých cihlách. Před svými ochránci netopýři „neutečou", spí. „Jsou ve strnulém stavu, nehýbou se, jejich tepová frekvence je snížená na minimum, dýchají třeba jen dvakrát za minutu, tělesná teplota je stejná jako teplota okolního prostředí," vysvětluje Vladimír Lemberk a pokračuje: „Můžeme se k nim přiblížit, do ruky je ale nebereme. Kdybychom je probudili, stojí je to dost energie, kterou potřebují, aby vydrželi do jara."
A jaký byl konkrétní výsledek letošního sčítání? Z 380 netopýrů byl nejpočetněji zastoupen netopýr černý (217 kusů) a netopýr velký (97 kusů), dále byl nalezen netopýr severní (38 kusů), netopýr ušatý (12 kusů), netopýr vodní (11 kusů), tři exempláře netopýra večerního a ve dvou případech šlo o netopýra Brandtova. Rekordní byly na Boudě roky 2008 a 2009, kdy bylo napočítáno 408, respektive 422 netopýrů.
V okrese najdeme i další zimoviště, patří mezi ně například Damníkov nebo Lanš- perk, za hranicemi okresu pak Orlické Záhoří nebo další pevnosti.