Mezi problémy sídliště patří například uzavírání rychlých a nevýhodných finančních půjček. Dluhy obyvatel se kupí a ti pak ztrácejí schopnost platit také nájem. Přesto se středeční schůzka setkala s nezájmem veřejnosti. „Pozvánky se rozdávaly ve škole, v Naději, na sociálce, přesto byla účast hamižná, úředníků bylo víc než občanů,“ přiznala místostarostka Jaromíra Žáčková. Upřesnila i další témata, kterých se setkání s úředníky, zástupcem městské policie, Naděje i krajskou romskou koordinátorkou týkalo: „Chtěli jsme jim vysvětlit novinky týkající se sociálních dávek, připomenout pravidla přidělování sociálních bytů nebo dodržování domovního řádu. O prohřešcích hovořil zástupce městské policie. Představitel Tezy jim vysvětlil, kdy se musí platit nájem, jak se počítá penále. Ředitelka školy hovořila o možnostech volnočasových aktivit. Měli jsme zájem dát jim maximum informací, aby se nedostávali do problémů.“

Kvůli nezájmu město s další podobnou schůzkou nepočítá a vrátí se k původnímu způsobu, kdy si v případě problémů pozvalo konkrétního hříšníka.

Viktor Pešek, vedoucí pobočky Naděje, jež na sídlišti poskytuje sociální služby, schůzku hodnotil kladně. Malou účast odůvodnil jako nedorozumění. Obyvatelé si prý mylně vyložili jeden bod schůzky, a to „Finanční půjčky“. Prý se domnívali, že se budou řešit jejich konkrétní dluhy, které budou zástupci finančních společností vymáhat. „Schůzka byla důležitá, i když byla nízká účast. Informace se i tak dostanou do povědomí obyvatel. Zazněly tam zásadní informace,“ zhodnotil Viktor Pešek. Dále zdůraznil, že velmi zajímavé údaje přednesl zástupce velitele městské policie, který hovořil o tom, kolik stojí hlídková činnost městské policie na Semanínské ulici, která je nad rámec běžné hlídkové činnosti policie, a kolik už stály výjezdy do této lokality. Sám Viktor Pešek se ve svém příspěvku věnoval tématům, jako je úklid v domech nebo rušení nočního klidu. Jak Deník dále informoval, v domě Naděje se podařilo zprovoznit dva počítače. Obyvatelé se tak mohou naučit základy práce na počítači. Fungovat začal také druhý taneční kroužek.