Ministerstvo ani vězeňská služba se myšlenky nevzdávají, konečný verdikt však doposud nepadl. Ani vězeňská služba, ani ministerstvo se, po zkušenostech z podzimu před dvěma roky, kdy proti záměru demonstrovalo na náměstí osm stovek obyvatel Králík, k problému vyjadřovat nechtějí. „V této věci nebylo dosud rozhodnuto,“ uvedla před časem mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová.

Starosta Václav Kubín jednal o budoucím osudu někdejšího ústavu opakovaně na ministerstvu spravedlnosti. „Zástupci ministerstva a vězeňské služby sdělili, že zájem o objekt trvá. Nicméně jsou si vědomi, že původní záměr a představa o věznici se setkala s nesouhlasem řady občanů,“ uvedl po prosincovém setkání s ministrem Kněžínkem starosta.

Jak by mělo vypadat hřiště u hřbitova?
Hledají podobu nového hřiště

Z jednání překvapivě vyplynulo, že ministerstvo upustilo od zřízení ženské káznice s kapacitou do dvou set míst a nově uvažuje o vybudování věznice s nejlehčím režimem pro tisícovku mužů. „Došlo by ke směně pozemků mezi městem a vězeňskou službou. Objekt dětského výchovného ústavu by připadl městu a věznice by byla vystavěna na zelené louce, například v prostoru podnikatelské zóny za Teslou,“ přiblížil Václav Kubín. Budova by se dostala pod kontrolou města. Posloužit by mohla pro výstavbu bytů.

Další jednání, kterého se účastnil i hejtman Pardubického kraje Martin netolický, proběhlo před pár dny. „Se zástupci ministerstva jsme se domluvili na dalším postupu, který spočívá ve specifikaci potřebného pozemku a jeho parametrů. Pokud existuje jakákoliv varianta na opuštění myšlenky vytvořit v Králíkách jakýkoli typ věznice, jsem připraven tyto varianty prověřovat a hledat,“ uvedl Martin Netolický.

„Jednoznačně jsem přesvědčen o tom, že by prioritou státu měla být stavba nové moderní věznice na zelené louce, kterou se však za posledních sto let nepodařilo postavit nikde v republice,“ vyjádřil se hejtman.

Požár garáže v Chocni.
Muž utrpěl popáleniny při požáru garáže, do nemocnice byl přepraven vrtulníkem