Akci doplnila malá výstavka historických fotografií Nového náměstí od Martina Šebely. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody  Podorlicko využila prostor náměstí k výstavce o odpadech s ukázkou jejich třídění. „Byla to upoutávka na říjnovou akci Cesta odpadů, jejíž součástí bude i exkurze na městskou skládku tuhého komunálního odpadu. Návštěvníci mohli vyplnit přihlášku na akci a vzít si letáčky s dalšími informacemi. Podzimní parkový charakter náměstí umožnil neformální setkávání lidí a umocnil příjemný zážitek z celé akce," bilancovala  Hana Grundová ze ZO ČSOP Podorlicko v České Třebové.