Velikonoce už podruhé probíhají v omezeném režimu. Do kostelů smí v těchto dnes pouze hrstka věřících a církevní obřady se tak přesunuly spíše na internet. Holická farnost se, stejně jako mnoha dalších v Pardubickém kraji, rozhodla vysílat bohoslužby a další obřady online. „Máme zde nainstalované tři kamery, které snímají celý obřad. O přenos se u nás dokonce stará režisér,“ vysvětlil farář Radek Martinek. A skutečně. Večerní svěcení ohně se v Holicích snímalo ze třech různých pohledů, a tak nic neuniklo ani věřícím u domácích obrazovek.

„Mám zprávy o tom, že nás sledují třeba až v Chomutově,“ řekl s lehkým úsměvem páter Martinek. Dveře kostela svatého Martina v Holicích se v sobotu otevřely před sedmou hodinou večerní. Magická atmosféra z Bílé soboty na neděli Zmrtvýchvstání Páně začala.

Světlo v noci ze soboty přemohlo temnotu a smrt

Uprostřed kostela nainstalovali farníci velikonoční oheň. Od něho pak rozsvítili Paškál, který kněz Martínek nesl potemnělým kostelem a přítomní věřící si od něho zapalovali své více. Světlo v tuto noc totiž přemáhá temnotu a smrt. Zazněl také velikonoční chvalozpěv, ten slavnostně zahájil bohoslužbu. Končící postní období nakonec připomněl hřmot zvonu na kostele svatého Martina v Holicích.

Online bohoslužby se ale konaly napříč celým Pardubickým krajem. Od osmé hodiny večerní zahájil přenos po síti například kostel svatého Vavřince ve Vysokém Mýtě, vysílání probíhalo také v chrudimském kostele Nanebevzetí Panny Marie a v mnoha dalších.

Rezervační systém pro věřící

Farnosti napříč Pardubickým krajem i celou Českou republikou zavedly online rezervační systém. Do něho se může zapsat deset procent kapacity daného kostela. Například farnost na Horním Jelení na Pardubicku v prostorách kostela přijme pouze 14 věřících.

Od 1. března se věřící mohou zúčastnit bohoslužeb pouze v rámci okresu, ve kterém mají trvalé bydliště. Bohoslužby se konat mohou, avšak počet přítomných osob je omezen na 10 % kapacity míst k sezení. Nutné je dodržovat hygienická opatření, rozestupy a mít nasazený respirátor. Podle nařízení vlády je zakázán také zpěv farníků. Pěvecký sbor musí být ve stavebně odděleném prostoru či například na kůru. Zakázáno je podávání rukou během pozdravení pokoje. Individuální duchovní služby a obřady, kterých se zúčastní jedna domácnost a duchovní, jsou dovoleny.