Jednak je to vymezení nových ploch pro bydlení, a to jak ploch pro ´čisté´ bydlení, tak i ploch bydlení smíšeného. „Většina ploch určených k bydlení platným územním plánem města i dokončovanou změnou č.2 je blokována buď neochotou vlastníků k prodeji, nebo složitými vlastnickými vztahy. Proto byly navrženy pozemky, na nichž je výstavba reálná,“ uvádějí představitelé města a městského úřadu v odůvodnění této změny.

Dalším důvodem je potřeba rozšíření sportovního areálu, který slouží oddílu biatlonu. „Stále výraznější úspěchy jeho členů na světových soutěžích přinášejí možnosti dalšího růstu a pořádání významných sportovních podniků. Proto je nutné rozšíření zázemí areálu a prodloužení závodních tratí,“ dodávají autoři.

Změnu odůvodňuje také potřeba umístění sběrného dvora, podpora bydlení v okrajové části města a změna funkce dvou menších pozemků v Kunčicích dlouhodobě sloužících jako skautské hřiště v uzavřeném areálu.