Po Novém roce bude zahájena rozsáhlá rekonstrukce Bezručova náměstí. Stavba úplně změní prostor před nádražím Česdkých drah, kde vznikne moderní autobusové nádraží, podzemní garáže, kruhová křižovatka, řada moderních architektonických prvků i klidové zóny pro pěší. Město na investiční akci v hodnotě 300 milionů korun získalo rekordní dotaci 161 milionů z evropských fondů, v níž je započtena i dotace Pardubického kraje v řádech milionů. Na stavbě se 12 miliony budou podílet i České dráhy. Zbytek bude financovat v hotovosti a za pomoci úvěru město.

Vytěží tuny zeminy

Firma OHL ŽS, a.s. Brno staveniště převzala již v polovině prosince. Realizace stavby bude zahájena v lednu 2009 a potrvá do srpna 2010. Po Novém roce se začne navážet zařízení staveniště a bude zahájena demontáž stávajícího vybavení. To vyvrcholí kolem 20. ledna, do kdy mají být přestěhována autobusová stání na Slovanskou ulici směrem ke svářečské škole. Značný zásah do dopravní situace bude pro město znamenat uzavření parkoviště před nádražím, které nahradí podzemní parkoviště s průchodem k nástupištím. To si vyžádá rozsáhlé těžební práce: prostor bude vyhlouben do 7,5 metrů na ploše 195 metrů krát 35 metrů. Zeminu budou auta odvážet Nádražní ulicí, jež bude uzavřena pro všechna vozidla mimo dopravní obsluhu, po „čtrnáctce“, pod mosty až do Borku, kde bude použita na vyrovnání terénu plánované průmyslové zóny.

Uzavření Nádražní ulice nebude jediným omezením v této lokalitě. Ze Slovanské ulice se stane jednosměrka s povolením stání vozidel na pravé straně směrem k ulici Bratří Hubálků. Do poloviny roku by měla být připravena parkovací plocha u Korada. Dojde také ke zřízení zóny zákazu stání vozidel. Uvnitř zóny ohraničené ulicemi Slovanská, V Lukách, Moravská, Felixova a části ulice Sadová bude umožněno parkování pouze rezidentům na karty s povolením MěÚ. Omezení pocítí i pěší, pro něž budou zřízeny provizorní přístupy na poštu i do nádražní budovy.

Od stavby si město slibuje dost. Výsledkem by mělo být komfortní cestování vlakem i autobusem, podpora cestovního ruchu a v budoucnu by ve Třebové mohly zastavovat i další mezinárodní rychlíky, případně pendolina.


Kromě pozitiv, která by měla tato obrovská investiční akce přinést, se rýsuje i jedno negativum, a to pro majitele vozidel s pohonem na plynná paliva. Ti totiž v novém podzemním parkovišti zřejmě nezaparkují. Vyplývá to z vyhlášky č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb, která vstoupila v platnost už 1. července letošního roku v případě nových staveb a od ledna bude platit i pro stávající objekty. Vyhláška totiž mimo jiné nově zakazuje parkování vozidel s pohonem na plynná paliva v hromadných podzemních garážích určených pro veřejné užívání. Jejich majitelům asi nezbyde nic jiného, než najít parkovací místo v okolí železničního nádraží.