„Bylo zatopeno několik sklepů, voda vzala dřevo, které ucpalo most. Díky zemědělské technice z místního družstva se následky rychle podařilo odstranit," informoval Orlický deník dnes odpoledne starosta Miloš Barvínek. „Zaplať Pán Bůh, nikomu to nevyplavilo obytné prostory," byl rád, i když jemu samotnému voda vtrhla do sklepa. Uchráněn nebyl ani sklep hospody. Další škody voda napáchala na plotech, bahnem jsou pokryté rozlehlé plochy.
Podle starosty stávající stav nikoho neohrožuje. Opravu hráze proto obec provede zřejmě až v létě. Bude nutné pokácet stromy okolo, rozebrat spadlou zeď a nahradit ji.