Původní kamenný klenbový most přes Lipkovský potok nahradila betonová rámová konstrukce, která má nyní již požadované parametry na zatížitelnost i životnost. S rekonstrukcí mostu, který se nachází 300 metrů od státní hranice s Polskem, začalo RŠD na začátku letošního července, kdy začala demolice. S výstavbou nového mostu byli silničáři hotoví 10. listopadu.

Stavba o celkové délce cca 120 metrů stála podle veřejně dostupných informací 6,6 milionů korun bez DPH. V Dolní Lipce se jedná o jediný hraniční silniční přechod z Pardubického kraje do Polska.

close Stavaři budou demolovat a následně znovu stavět most v Dolní Lipce u Králík. info Zdroj: ŘSD PK zoom_in Stavaři nahradili starý most v Dolní Lipce u Králík.