Posluchači budou seznámeni s projektem záchranného transferu obojživelníků v Přívratu. Představeny jim budou výsledky výzkumů a dozví se více o výstavbě trvalých zábran, která začne v květnu. Zváni jsou i ti, kteří by se chtěli do transferu zapojit.