Téma se samozřejmě v diskuzi rozšířilo na další obory. Dotazy byly od studentů kladeny fundovaně a otevřeně, stejně tak se jim dostávalo i odpovědí. V závěrečném přípise na programu besedy sám Jaroslav Šebek hodnotí návštěvu LSG takto: „… Děkuji za vaši pozornost, pěkné přijetí a mimořádně inteligentní debatu, která šla k jádru věci. Byli jste fajn a sympatické publikum…" Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. je od roku 1995 pracovníkem Historického ústavu AV ČR, v.v.i., který se věnuje zkoumání církevních, sociálních a politických dějin 20. století, dějinám česko-německých vztahů a historii evropských autoritativních hnutí. Je autorem knihy Mezi křížem a národem, která podrobně zpracovává téma vývoje sudetoněmeckého katolicismu v meziválečném období. Společně s Janem Paulasem se loni mj. podílel i na vzniku publikace Katolické noviny 1949 – 1989. Věnuje se publicistické činnosti v novinách a vystupuje také v médiích (Česká televize, Český rozhlas).
Besedy v Letohradském soukromém gymnáziu si udržují vysokou úroveň. Některé přednášející vybírá a na gymnázium sebou přivádí senátor Petr Šilar, který má k této škole vřelý vztah. Patřil totiž v roce 1993 k jejím zakladatelům. Jedním z předchozích hostů byl například současný ministr kultury Daniel Herman. Letohradské soukromé gymnázium je nestátní školou poskytující úplné střední všeobecné vzdělání zakončené maturitou. V posledních letech se v širší známost dostává především úspěchy svých studentů. Jedná se mimo jiné o Václava Kotyzu, Ondřeje Hubálka a Aleše Stejskala, kteří se přes soutěž Amavet dostali až do Číny či Ameriky, kde potvrdili svůj um vítěznými umístěními.
Petr Čada