Ve zcela zaplněném kostele zazněla na úvod varhanní variace známé lurdské Mariánské písně v podání Jana Fajfra. Hlavním účinkujícím byl však Jiří Pavlica, který v komorní podobě uvedl skladby Hradišťanu. Vystoupili i jeho hosté, Josef Fojta na klávesy a perkuse a zpěvem koncert ozdobila Vendula Pančuchová.
V nádherném prostředí chrámu Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích zaznělo známé Ave Maria a dále písně Hradišťanu jako Modlitba za vodu, Kamínek, Chvíle a Stále jsou naši mrtví s námi.Texty písní Jana Skácela provokovaly k zamyšlení nad naším směřováním a podtrhovaly neměnné pravdy o životě a smrti. Jako výzva zněla jásavá slova písně Haleluja, která připomněla čas, to nejdražší, co je nám dáno, abychom svůj život žili v plnosti. Výtěžek benefičního koncertu činil 28 000 korun. Ráda bych proto i touto cestou chtěla poděkovat všem sponzorům a příznivcům nadačního fondu, bez nichž by nemohl uskutečňovat své cíle a financovat potřebné projekty. Mezi mnoha vzácnými hosty jsem tentokrát mohla přivítat i pana kardinála Miloslava Vlka, člena čestného výboru fondu, který před zahájením koncertu oslovil posluchače osobní vzpomínkou na mého manžela Josefa Luxe.

VĚRA LUXOVÁ