Jde o nesoutěžní štafetový běh, jehož cílem je posílit mezinárodní přátelství a vzájemné porozumění. Na trati delší než 56 tisíc kilometrů vedoucí přes území více než osmdesáti států nesou běžci symbol harmonie - hořící pochodeň. Ve dnech 11. – 17. července běží přes Českou republiku, v neděli se běžela část z Hradce Králové do Mohelnice se zastávkou právě v Ústí nad Orlicí. Zde přivítal běžce zástupce starosty města Luboš Bäuchel, pro účastníky běhu bylo v parném dni připraveno také malé občerstvení.