„Dalšími úspěchy je druhé a dvě třetí místa získaná v soutěži školních časopisů v Pardubickém kraji," uvedla vedoucí publicistického kroužku školy Eva Doubravská. Časopis vychází desetkrát do roka a informuje o dění ve škole i mimo ni.