Pískovcová socha je dnes nedílnou součástí zámeckého nádvoří na Žampachu,  avšak nebylo tomu tak vždy. Sochu Božího Syna nechali postavit královéhradečtí jezuité, kteří pobývali na své letní zámecké rezidenci na Žampachu od r. 1672. Původně byla socha umístěna na Žampachu u staré silnice do Hnátnice. Zde však byla neznámými vandaly opakovaně poškozována. Socha tak byla kompletně restaurována v letech 1872, 1994 a naposled po zničení v roce 2000. „Naposled byla socha u silnice zničena zcela zběsilým způsobem. Proto také došlo k dohodě s obcí a orgány památkové péče, že se o bezpečnost této kulturní památky postaráme v našem zámeckém areálu. Socha zde rychle ´zdomácněla´ a je přirozenou součástí exteriéru,"vysvětluje stěhování sochy Luděk Grätz, ředitel domova. Od podzimu loňského roku socha prodělávala standardní restaurátorské opravy v dílně akademického sochaře a restaurátora Karla Krátkého. Dnes je opět na svém místě v Domovu pod hradem Žampach.  (gr)