Restaurován bude balkon na čelní straně gymnázia. „Soutěž již proběhla a je vybrána firma, která bude restaurování provádět, předběžná cena je 776 tisíc korun. Práce již začaly, ty hlavní budou probíhat až v období prázdnin tak, aby nerušily výuku a probíhající maturitní zkoušky," řekl Orlickému deníku místostarosta města Bohumil Bernášek. Opravy bude provádět specializovaný restaurátor. Restaurátorské práce budou spočívat v demontáži celého balustrádového zábradlí včetně sloupků, trnoží, kuželek a madel.  Provedena bude injektáž prasklin, zpevnění zkorodovaného povrchu kamene a další odborné práce.
Na regeneraci městské památkové zóny Lanškroun letos získal 890 tisíc korun. Většina z této částky (650 tisíc korun) bude věnována na restaurování balkonové konstrukce gymnázia, zbytek půjde na  zhotovení nového soklu kolem zámku na nám. A. Jiráska a na opravy římskokatolického děkanství.