Ve středu starostka Jana Ponocná obdržela reakci Milana Chovance, ve které ministr znovu upozorňuje, že v dané věci ještě nebylo rozhodnuto. Starostka ihned napsala ministru Milanu Chovancovi svou reakci, ve které vytýká ministerstvu špatnou komunikaci a žádá ministra o osobní setkání.

Zveřejnění obou dopisů vyvolalo řadu reakcí i na sociální síti města. „Tak s tou pasáží o komunikaci se pan ministr opravdu netrefil. Seknul se zhruba o rok," píše například Jiří Švanda.

Dopis starostce města Králíky Janě Ponocné ze dne 22. ledna 2016

Vážená paní starostko,

dne 8. ledna 2016 jsem obdržel Váš dopis ve věci využití objektu bývalého výchovného ústavu v Králíkách.

Rád bych Vás informoval, že o využití daného objektu ze strany Ministerstva vnitra dosud nebylo s konečnou platností rozhodnuto. Ujišťuji Vás, že při budování nových kapacit pro žadatele o mezinárodní ochranu jsou ze strany Ministerstva vnitra důsledně zvažovány a hodnoceny všechny relevantní skutečnosti, a to včetně volby konkrétní lokality.

Ministerstvo vnitra má nicméně povinnost jako řádný hospodář primárně využít objekty, které jsou ve vlastnictví jiných resortů a jsou nabídnuty k bezplatnému převodu jako nepotřebný majetek. Tato skutečnost výrazným způsobem limituje volbu lokalit pro umístění pobytového střediska.

Vážená paní starostko, mohu Vás ujistit, že při konečném rozhodnutí o využití daného objektu budou zohledněny všechny Vámi uváděné skutečnosti, a to včetně vyjádřeného názoru občanů. Dovolte mi zároveň zdůraznit, že jsem připraven zajistit odpovídající komunikaci s místní samosprávou i veřejností, a to bezprostředně poté, kdy bude v této věci učiněno konečné rozhodnutí.

Děkuji Vám za spolupráci a pochopení. S pozdravem Milan Chovanec

Otevřený dopis ministru Milanu Chovancovi ze dne 27. ledna 2016

Vážený pane ministře,

dnes jsme obdrželi do datové schránky města Králíky Vaši reakci na stanovisko vyjádřené zastupitelstvem města v souvislosti se záměrem státu zřídit v areálu bývalého výchovného ústavu v Králíkách azylové zařízení. Zastupitelé města tímto odpovědné státní orgány vyzvali k ukončení veškerých kroků směřujících k umístění tohoto zařízení na území města Králíky. Dne 21. ledna 2016 Vám byla rovněž doručena petice občanů města a jeho návštěvníků, ve které vyslovilo 2450 občanů České republiky nesouhlas s umístěním tohoto zařízení v centru města Králíky. Očekávali bychom, že jako představitelé státu volení jeho občany budete schopni a ochotni s těmito občany hovořit. Hovořit s občany a zástupci města, kteří by Vám rádi sdělili své obavy a hledali u Vás pochopení pro již tak složitý život v malém pohraničním městě. Místo toho jsme se dočkali zrušení plánované schůzky občanů s pracovníky ministerstva vnitra 2. prosince 2015 a bohužel odmítáte nebo rušíte i další schůzky, o které se snaží poslanci a senátoři, na které se vedení města i občanské iniciativy v zoufalství obrátili.

Právě ve způsobu komunikace se samosprávou, o které se zmiňujete v posledním odstavci svého dopisu a kterou nabízíte až v okamžiku, kdy bude v této věci rozhodnuto, spatřuji onen fatální problém. V okamžiku, kdy bude rozhodnuto, již dle mého názoru žádný prostor pro komunikaci o existenci zařízení na území města nebude. Domnívám se, že tímto vysíláte zcela jasný a velmi nešťastný signál, že do okamžiku Vašeho rozhodnutí o názor místní samosprávy a občanů nestojíte. Jak jinak chcete naplnit svá slova z úvodní části svého dopisu, kde uvádíte: „Ujišťuji Vás, že při budování nových kapacit pro žadatele o mezinárodní ochranu jsou ze strany Ministerstva vnitra důsledně zvažovány a hodnoceny všechny relevantní skutečnosti, a to včetně volby konkrétní lokality." Jakým způsobem relevantní informace získáváte? Zajímá Vás názor místní samosprávy, která jediná Vám místní data může poskytnout? Kde je třeba jen pouhá žádost o vyjádření? Uvědomujete si, že tímto svým postojem poskytujete prostor pro populisty a radikály?
Doporučuji Vaší pozornosti facebookové profily města Králíky a občanské iniciativy „NE azylovému domu v Králíkách"

(https://www.facebook.com/mestokraliky ; https://www.facebook.com/NE-azylovému-domu-v-Králíkách-143433546031336/?fref=ts), abyste si udělal obrázek o atmosféře v dříve poklidném horském městě hojně vyhledávaném turisty. Město Králíky žije několik měsíců v nejistotě, jeho občané marně žádají kompetentní orgány o pozornost a z Vašeho vyjádření se dočkali jen toho, že se s námi budete bavit, až o všem rozhodnete.
Protože písemnou komunikaci na takto zásadní téma považuji za velmi nešťastnou, chtěla bych Vás požádat o osobní setkání, abychom mohli celou problematiku prodiskutovat osobně. Tento způsob komunikace mi není vlastní, musela jsem „překročit svůj stín", ale v dané situaci jinou možnost nevidím.

S pozdravem Jana Ponocná, starostka města Králíky