V našem regionu sdružuje osoby s autismem, jejich rodiče a přátele občanské sdružení PAS – Poruchy autistického spektra, zajišťuje poradenství s odborníky, pořádá různé akce. O práci sdružení, ale i o akcích, které mají napomoci tomu, aby byla společnost k autismu vstřícnější a chápavější, jsme hovořili s koordinátorkou projektů PAS a speciální pedagožkou Zuzanou Polákovou.

O AutismuAutismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je kvůli tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování.

Občanské sdružení PAS pořádá psychorelaxační pobyty v přírodě

Co bychom o autismu měli vědět?
Člověk, který má autismus, nerozumí tomu, co vidí, slyší, prožívá. V Čechách se ročně narodí dvě stě dětí s autismem, což je jedno dítě z osmdesáti. V Čechách žije přibližně sto tisíc lidí s autismem. Příčiny vzniku autismu zatím nejsou známy, předpokládá se, že může jít o dědičné postižení mozku nebo může jít o škodlivé vlivy v prostředí v těhotenství matky. Díky včasné diagnostice a speciálním přístupům se dá s těmito dětmi pracovat a rozvíjet je, přiblížit jim náš svět, který je pro ně nesrozumitelný.

Ke Světovému dni porozumění autismu se uskuteční řada akcí, jaké například?
V autobusech linek ČSAD si mohou lidé všimnout letáků s příběhy dětí s autismem. Druhého dubna si lidé oblečou modré oblečení jako symbol porozumění autismu. V Čechách bude modře nasvíceno několik významných budov. Během dubna se chystá také po celé České republice několik modrých zumba cvičení, modrých běhů a sportovních aktivit…

Kolika rodinám sdružení pomáhá, kolik klientů využívá vašeho poradenství? Má i dost spolupracovníků pro pořádání psychorelaxačních pobytů nebo výletů?
Občanské sdružení Poruchy autistického spektra pomáhá rodinám s dětmi s autismem, mentálním, tělesným, kombinovaným postižením. V současné době se našich akcí účastní asi osmdesát rodin převážně z východních Čech. Poradenství využívají rodiny z celé republiky. S pořádáním volnočasových aktivit, psychorelaxačních pobytů a táborů pomáhá ročně asi třicet dobrovolníků z řad studentů VŠ, VOŠ v rámci praxí a asistentů. Rádi přivítáme nové dobrovolníky.

Na sklonku loňského roku bylo vaše sdružení oceněno Konepem jako Neziskovka roku 2014. Co pro vás ocenění znamená, je silnou motivací do další práce?
Této ceny si velmi vážíme. Jsme rádi, že zájem o naše aktivity roste a o naší neziskové organizaci se dozví co nejvíce lidí. Vážím si i své nominace v kategorii dobrovolník, stejně jako toho, že naše nezisková organizace byla nominována na cenu APLA Praha za svoji činnost a také za přínos a dobrovolnickou práci speciálního pedagoga.

Když se ohlédnete za uplynulým rokem, které akce byly nejvydařenější, co se podařilo a posunulo kupředu?
Minulý rok jsem absolvovala dva několikadenní kurzy pro managery neziskových organizací od Konep a Radost 3.0, kde jsme se s kolegy dozvěděli spoustu praktických rad, jak vést organizaci, jak zviditelnit naši činnost, kde získávat zdroje. Máme nové webové stránky www. proautisty.cz a na facebooku občanské sdružení Poruchy autistického spektra nás kontaktuje stále více lidí. Stále roste zájem o naše výlety, tábory pro děti s postižením bez rodičů a psychorelaxační pobyty pro rodiny s dětmi s postižením. Těší nás finanční podpora našich projektů od donátorů v Burze filantropie a v Jsme tu doma. Také měst Ústí nad Orlicí, Pardubice, kraje, VDV Pomozte dětem, Nadace Olgy Havlové a Pomáháme s Providentem.

Sdružení má jistě velké plány i na rok letošní. Zmiňte ty nejdůležitější.
Chystáme květnový, prázdninový a zářijový psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením, dva srpnové tábory pro děti s postižením bez rodičů.
Nově spolupracujeme s Mateřským centrem Medvídek. Zde každou poslední sobotu v měsíci pořádáme setkání pro rodiče s dětmi s postižením. Prostory využíváme také k Montessori aktivitám pro rodiče s dětmi a přednáškám.
Nově nabízíme pomoc rodinám s dětmi s postižením – hlídání dětí s postižením, pomoc s nácvikem sociálních dovedností, sebeobsluhy a komunikace, doprovod ze školy, doučování dětí s poruchami učení. Plánujeme i víkendové pobyty pro děti bez rodičů.
V budoucnu bychom rádi vytvořili celoroční odlehčovací službu ve vlastním domě pro osoby s autismem a postižením, s možností pracovního uplatnění pro naše klienty.

A které akce budou ty nejbližší?
Nejbližšími akcemi je modrá zumba na Dukle v Ústí nad Orlicí 2. dubna, dále modrý výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem 4. dubna nebo účast v modrém orientačním Scheldonově běhu, který se koná 26. dubna v Hradci Králové na Biřičce.

O sdružení PAS- chce dát šanci dětem, dospívajícím i dospělým s PAS žít co nejkvalitnější život
- pomáhá se začleněním do společenského života
- jeho akcí využívá ročně zhruba 50 rodin členů, 80 rodin dětí s postižením, rodiny se zdravými dětmi, široká laická i odborná veřejnost
- poradenství využívá na facebooku, e-mailu zhruba 300 rodin ročně
- snaží se snižovat stres, napětí a pocit nejistoty u rodičů
- pomáhá dětem prožívat pocit štěstí
Cílová skupina:
- osoby a rodiny s autismem, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, ADHD a poruchami chování