Stavba moderního dopravního terminálu na Bezručově náměstí, která v blízké době vypukne, se dotkne tisíců lidí. Nejen obyvatel blízkého okolí stavby, ale i podnikatelů a dětí z nedaleké Základní školy Nádražní, klientů České pošty a cestujících. Život jim zkomplikují provizorní přístupy do nádraží i na poštu a především komplikovaná dopravní situace a omezené možnosti parkování v době, kdy místo dosavadního parkoviště bude obrovská jáma pro budoucí podzemní garáže. V těch zase následně asi nezaparkují řidiči s auty na plyn.

Lidé z lokality byli podle starosty Jaroslava Zedníka s projektem seznámeni a mohli uvést své připomínky. „Zatím jsem se nesetkal s vyloženě negativním postojem. Připomínky samozřejmě byly, ale snažíme se vyjít občanům vstříc,“ ujišťuje starosta.

Své si po dobu stavby užijí obyvatelé Nádražní ulice, která bude uzavřena pro vozidla s výjimkou vozidel stavby, jež tudy budou odvážet vytěženou zeminu. Protože v ulici sídlí škola a přechod používají i děti z prvního stupně v Komenského ulici, aby se dostaly na oběd a do tělocvičny, oslovil Deník jejího ředitele i rodiče, jestli o ně nemají obavy. „Vůbec se mi to nelíbí, kdybych měla prvňáka, měla bych strach, naštěstí už mám dítě větší. Škola k tomu sice přistupuje zodpovědně a děti přes přechod převádí, přesto jsou momenty, kdy jsou děti bez dozoru. Ráno se škola otevírá těsně před 8. hodinou, takže tam děti čekají a hrají si, nebo když skončí odpolední vyučování a děti jdou samy, blbnou, koulují se a nedávají tolik pozor,“ říká jedna z maminek a přidává svůj nápad: „Mohlo by se to nějak vyřešit, například za pomoci strážníků městské policie, kteří každý den ráno a v poledne řídí dopravu u přechodu u Besedy, kudy chodí děti do ZŠ Habrmanova.“

Kdo má zajistit bezpečí školáků?

Ředitel školy Radim Kolář vidí řešení situace v důkladném informování dětí o provozu na ulici i v informovanosti řidičů: „Řidiči by měli být informováni, že tady běhají děti. Učitelky by snad mohly nosit červené terčíky, na které by auta měla zastavit.“ Zároveň ujistil, že děti chodí přes ulici v doprovodu. „Paní učitelky mají za povinnost je přes přechod převést, odvést do jídelny a tam je přebírá dozor z jídelny. Odtud odcházejí samostatně,“ vysvětlil ředitel školy.
Řešení situace například semafory zatím odmítá Karel Švercl, vedoucí odboru rozvoje města a investic městského úřadu, s tím, že na děti budou muset, stejně jako dnes, dohlédnout učitelky. Jaroslav Zedník úpravy směřující ke zvýšení bezpečnosti dětí nevylučuje. „Jestli tam bude takový provoz, který by děti ohrožoval, je otázkou dvou, tří dnů, kdy jsme schopni tam semafor dát,“ tvrdí starosta.

Invalidé o místa nepřijdou

Deník se Karla Švercla také zeptal na další skupinu obyvatel, které se stavba dotkne. Před nádražím ČD mají invalidé vyhrazeno několik stání – kde budou parkovat nyní? „Místa vyhrazená pro invalidy budou na Sadové ulici u Padevětu,“ ujistil Švercl. Postižení o ně sice nepřijdou, ale překonat staveniště asi nebude snadné…
A konečně majitelé vozidel na plyn. Deník totiž upozornil českotřebovskou radnici, že od ledna, respektive od loňského července, platí, že v hromadných podzemních garážích určených pro veřejné užívání nesmějí parkovat vozidla na plyn. Ačkoli byla projektová dokumentace terminálu vypracována před nebytím účinnosti vyhlášky, stavba jí bude muset vyhovovat. „Nemám to zatím zkonzultované s projektanty ani s hasiči, jaké to bude mít do staveb dopady, samozřejmě se to bude muset řešit,“ připustil Švercl.

Svůj názor můžete vyjádřit v diskuzi pod článkem…