Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Kamarád pro děti pořadatelé na Starém náměstí, kde byl start, připravili soutěže. Po trase budoucí cyklostezky se z České Třebové vydali čtyři cyklisté, cestou se k nim však přidávali přátelé, takže nakonec do cíle, jímž byla výstava hub v Chocni, dorazilo jedenáct cyklistů. Celkem ujeli 60 kilometrů a shodli se, jak nám potvrdila členka Zlaté studánky Jana Černá, že si akci za rok určitě zopakují.