Auta v Perle

Radnice v Ústí nad Orlicí v posledních dvou letech pracuje na projektu stavby parkovacího domu, který má vyrůst v areálu Perly. Místo uvolnilo zbouraní hal. „Dokončena byla dokumentace pro stavební povolení, stavební řízení nebylo dosud zahájeno, čekáme na stanovisko krajské hygienické stanice,“ uvedl starosta města Petr Hájek. V Ústí předpokládají, že pravomocné stavební povolení získají do konce letošního roku. Parkovací dům má mít čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní. Město by díky němu získalo 238 nových parkovacích míst.

Náklady však nebudou malé, kalkulace hovoří o 85 milionech korun. „Bez dotace není tato stavba z rozpočtu města nyní myslitelná. Vypsání nové dotační výzvy lze očekávat až na podzim 2021 v rámci nového programového období. Na tuto případnou výzvu by mělo být město Ústí nad Orlicí připraveno,“ potvrdil Hájek.

Česká Třebová by mohla jít cestou o něco levnější parkovací věže. Její stavbu navrhla nová studie parkování, kterou po zadání městem nechal vypracovat Nadační fond Jana Pernera. Ze studie vyšla řada doporučení, například dořešit status parkoviště u Billy nebo sjednotit parkovací systém v celém městě do jednoho typu. Pro Nové náměstí, kde je potřeba parkovacích míst nejpalčivější, navrhuje studie stavbu parkovací věže na bývalém krytu. Počet parkovacích míst by se rozrostl o 112. Náklady na její instalaci se předpokládají ve výši zhruba 36 milionů korun. Podle místostarosty Dalibora Zeleného bude řešení navržené pro Nové náměstí potřeba probrat i z pohledu lidí, kteří zde bydlí v rodinných nebo bytových domech. „Chceme proto ověřit možnost výstavby takové parkovací věže i v jiných částech náměstí,“ uvedl Zelený.

Studie byla zveřejněna na webových stránkách města a bude se o ní diskutovat. První reakce jsou rozporuplné. „Prozatím se z debaty ve veřejném prostoru zdá, že většina občanů chápe finanční výhody parkovacích věží oproti podzemnímu parkování nebo parkovacím domům. Co však bývá již hůře hodnoceno, je jejich vzhled. S výrazným pochopením se setkala myšlenka na zřízení parkovacích míst ve spodní a vrchní části Nového náměstí, kde je naddimenzovaný chodník. Ozývají se však hlasy proti rušení parkovacích míst na ulici Sadová, které je však nutné pro plynulost zejména hromadné dopravy v tomto úseku. Tato otázka samozřejmě bude s občany z dotčené oblasti předem projednána,“ řekl o ohlasech na parkovací studii mediální asistent České Třebové Jiří Holý.