Město získalo v pondělí dotaci 161 milionů korun na projekt „Multifunkční dopravní terminál Bezručovo náměstí“. Stavba úplně změní prostor před nádražím Českých drah, kde vznikne moderní autobusové nádraží, podzemní garáže, kruhová křižovatka, řada moderních architektonických prvků i klidové zóny pro pěší.

Stavět se začne snad už v lednu

V rekordní dotaci z evropských fondů je započtena i dotace Pardubického kraje v řádech milionů. Na stavbě se 12 miliony budou podílet i České dráhy a samozřejmě město. „Pokusíme se ještě požádat o peníze ze státního rozpočtu na podporu evropských dotací a zbytek budeme financovat sami – v hotovosti a za pomoci úvěru,“ doplnil starosta města Jaroslav Zedník. Celkové náklady se vyšplhají ke 300 milionům.

Dnes rada města vyhlásí vítěze výběrového řízení na generálního dodavatele stavby. Ta by mohla být zahájena již k 1. lednu, záleží ovšem na tom, kdy budou podepsány přístupové smlouvy, vyjádřit se musí také ministerstvo pro místní rozvoj a Brusel v tom smyslu, co všechno město musí splnit, aby mu byla astronomická částka poukázána. Samotná stavba potrvá maximálně 20 měsíců, uskuteční se ve dvou etapách.

Před obyvateli je řada omezení

Pro město to nebude jednoduché období, před nádražím denně parkují stovky automobilů, denně projde železničním uzlem až 16 tisíc lidí. „Autobusové nádraží bude přemístěno na Slovanskou ulici, autobusová stání budou až po univerzitu. Provoz pošty bude výrazně omezen a vytvořen bude provizorní sjezd ze Slovanské ulice,“ naznačil starosta.

Kvůli realizaci druhé etapy, kdy se z důvodu stavby parkoviště pro 296 automobilů půjde deset metrů pod zem, jedná město s firmou Korado o využití jejího pozemku na Slovanské ulici na parkoviště. Zemní práce přinesou zvýšený provoz těžké techniky, jež bude odvážet zeminu. „Kapacitně je připravena naše skládka, čistou zeminu budeme používat na vyrovnání terénu v připravované průmyslové zóně v Borku,“ doplnil Zedník.

Vystřídá Bezruče Jan Perner?

Starosta považuje stavbu za důležitou pro celý region: „Podle údajů Českých drah je spádová oblast železničního uzlu 110 tisíc obyvatel. Náměstí se zklidní, prospěje to cestovnímu ruchu.“ Zároveň se domnívá, že cestování vlakem by mohli přijít díky komfortnímu parkování na chuť i podnikatelé, kteří do center cestují auty. „Na stavbě se budou podílet i České dráhy, tak si myslím, že je v zájmu všech zúčastněných stran, aby tady v budoucnu zastavovaly mezinárodní rychlíky a třeba i pendolina,“ doplnil starosta. Už pro příští rok se mu podařilo vyjednat, že ve městě bude stavět o pět rychlíků více než doposud.

Starosta přišel i s nápadem přejmenovat Bezručovo náměstí na náměstí Jana Pernera. „Jestli má někdo přímou vazbu na rozvoj České Třebové, tak je to Jan Perner,“ vysvětluje. Jeho návrhem se budou zabývat zastupitelé, socha Jana Pernera už má však ve vizualizaci vyčleněné místo.