Začalo je platit ze svého rozpočtu. Jeden z asistentů v letošním roce dobrovolně skončil, ve výběrovém řízení byl vybrán jeho nástupce.
„Činnost tohoto asistenta bude hrazena z dotací poskytnutých Úřadem práce České republiky, tedy z příspěvku na vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací. Druhý asistent je placen z peněz města,“ upřesnil místostarosta Jiří Preclík.
Oba muži jsou zaměstnanci Městské policie v Ústí nad Orlicí, která jejich činnost řídí a kontroluje. Jejich rajónem jsou především takzvané vyloučené a bezpečnostně rizikové lokality.

Podle velitele strážníků Martina Faltuse jsou přínosem. „Od té doby, co asistenty máme, se nám snížil počet výjezdů uniformovaných hlídek policie do lokalit, kde převažují sociálně slabší a romské menšiny,“ uvedl Faltus.
Asistenti řeší například občanské spory, problémy s dodržováním veřejného pořádku a rušením nočního klidu. „Jde o práci v terénu, která je z velké části preventivní,“ dodal Faltus.

Spokojené je i město. „Asistent prevence kriminality přispívá k posílení preventivních opatření v oblasti přestupků, kriminality, bezpečnosti či mezilidských vztahů. Je úspěšnou alternativou prevence realizované v terénu,“ podotkl místostarosta Preclík a dodal, že k jejich pracovním úkolům patří i dohled na bezpečnost dětí v blízkosti základních a mateřských škol či monitorování stavu veřejných prostranství.
Asistenti prevence kriminality působí také v okolních městech, například v České Třebové nebo ve Vysokém Mýtě.