„Prohlídka trvá cca 50 minut, zahájení je vždy v 19.30 hodin u vstupu do kostela," informují organizátoři. Kromě prohlídek na sklonku roku vyhlásili i termíny v lednu, únoru a březnu.