„V září 2013 jsme přestěhovali rehabilitační oddělení do vstupního traktu pavilonu interny a neurologie. Zcela nové oddělení vybudované přímo pro potřeby rehabilitace je umístěno v přízemí pod gastroenterologií. Kromě velice komfortního prostředí pro pacienty umožňuje další rozvoj rehabilitačních metod pro pacienty z široké spádové oblasti. V novém pavilonu mají ambulantní pacienti k dispozici kompletní elektroléčbu, nově pak hydrogalvan, terapeutický ultrazvuk, magnetoterapii, laseroterapii s hloubkovou i povrchovou sondou, rázovou vlnu, posilovací zařízení a mnoho dalších rehabilitačních prostředků," přiblížil jednu ze zásadních změn. Jak dodal, výhodou je také dostupnost pro hospitalizované pacienty, protože oddělení přímo navazuje na lůžková oddělení nemocnice bez nutnosti opustit budovu. Orlickoústecká nemocnice podle jeho slov vynaložila z vlastních prostředků na realizaci 2,167 milionu korun.
„Dále jsme v říjnu provedli dlouho očekávanou demolici zchátralého dřevěného pavilonu. Původně zde byly v roce 1945 postaveny tři stejné dřevěné pavilony, kde se tehdy nacházela lůžka interní, chirurgická a lůžka pro kostní TBC. Zůstal poslední, který byl řadu let nevyužit a hyzdil park uprostřed areálu. Na podzim 2013 byl stržen a na jaře plánujeme rozšíření parkové relaxační zóny. Celkové náklady z prostředků nemocnice činily 496 tisíc," pohovořil o zbourání legendárního „dřeváku" (na snímku) .
Příjemnou změnou byla také léta diskutovaná rekonstrukce parkoviště před areálem nemocnice, kterou město Ústí nad Orlicí zahájilo 21. října 2013. Parkoviště získalo nový asfaltový povrch, součástí rekonstrukce byla také oprava přilehlých chodníků a vybudování nové zastávky autobusové dopravy včetně nové čekárny. „Město tato investice přišla na 3,3 milionu korun. Jsme velice rádi, že zastupitelstvo města uvolnilo finanční prostředky na realizaci tohoto projektu," prohlásil Jiří Řezníček .
Rekonstrukcí prošla jako jedna z posledních také budova ředitelství Orlickoústecké              nemocnice, a. s., která získala nový plášť v podobě omítky a zateplení celé budovy. Modro – oranžová kombinace zaujme již při vstupu do areálu nemocnice, změna je znatelná na první pohled. Investice nemocnice dosáhla částky 1,106 milionu korun.
„Orlickoústecká nemocnice se neustále snaží zlepšovat prostředí pro své pacienty," uzavřel ředitel.