Co záměr, to odpor

Žádná jiná budova v regionu nebyla tak častým předmětem sporů a tématem vzrušených diskusí jako bývalý „pasťák“ v Králíkách. Poprvé se dostal do centra pozornosti v roce 2014, kdy dva jeho chovanci při pokusu o útěk brutálně napadli vychovatele. Posléze byl výchovný ústav zrušen a klienti přemístěni jinam. Stát pak pro prázdnou budovu hledal využití, záměry však místní zvedaly ze židlí.

Nejprve na odpor narazil plán zřídit v areálu azylové centrum pro uprchlíky, paki druhý vybudovat zde ženskou věznici. Demonstrovalo se proti tomu na králickém náměstí, věznici místní odmítli v místním referendu. Nejistota skončila až loni v létě, kdy přímo v Králíkách oznámila ministryně spravedlnosti Marie Benešová, že žádná věznice nebude. Od Ministerstva spravedlnosti areál převzal loni v prosinci Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

„Následně jsme ho nabídli státním institucím, žádná z nich však o areál neprojevila zájem. Nového majitele pro tento areál tak budeme hledat z řad veřejnosti,“ uvedla referentka z oddělení komunikace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Michaela Tesařová. Půjde o transparentní způsob prodeje, veřejnou dražbu. Je připravená, uskuteční se na začátku září.

Úřad umožní zájemcům prohlídky areálu, uskuteční se v srpnu. Dražba samotná je pak plánována na 4. září v Ústí nad Orlicí. Nejnižší podání je stanoveno na 35,6 milionů, minimální příhoz bude 100 tisíc korun. „Hlavním objektem areálu je částečně podsklepená třípatrová budova se dvěma křídly z roku 1883. V letech 2003 až 2009 byl objekt rozsáhle rekonstruován,“ informoval úřad případné kupce. V areálu se nacházejí také dílny, bazén nebo skleník. Celková rozloha pozemků je 39 252 metrů čtverečních, z toho zastavěná plocha činí 4 095 metrů.

Králíky: Do dražby nepůjdeme

Město Králíky doufalo, že areál získá bezúplatným převodem. Vznikla i pracovní skupina, která se zabývala tím, jak by šel pro město využít. Navrhován byl domov pro seniory nebo sociální byty.

Pro bezúplatný převod však podle Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nebyly v případě Králík splněny zákonné podmínky. „Do dražby za tuto částku určitě nepůjdeme,“ řekl Deníku starosta města Václav Kubín. „Samozřejmě že celou věc sledujeme a pokud to bude možné, budeme se snažit případné zájemce kontaktovat a jednat s nimi,“ dodal starosta.

Jak šel čas…

- březen 2014 Dva chovanci výchovného ústavu napadli vychovatele, muže bodli do krku šroubovákem, ženu bili pěstmi a zkopali ji.
- konec roku 2014 Ministerstvo školství výchovný ústav zrušilo. Důvodem byly negativní výsledky kontrol Ministerstva školství a České školní inspekce.
- listopad 2015 Ministerstvo vnitra se rozhodlo, že prázdný areál využije jako azylové zařízení pro utečence. Zpráva vyvolala v Králíkách bouřlivé reakce. Na stranu odpůrců se postavil i hejtman Martin Netolický, který kontaktoval ministra Milana Chovance. Ministerstvo posléze oznámilo, že otevření pobytového střediska odložilo a záměr ještě zváží.
- leden 2016 Petici proti zřízení azylového domu podepsalo přes tisíc obyvatel Králík. Původně se zde mělo na dané téma konat i referendum, nakonec však bylo bezpředmětné.
- září 2016 Králíky navštívil ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který Králické informoval, že Vězeňská služba ČR má zájem vybudovat v areálu ženskou věznici.
- listopad 2016 V Králíkách se proti věznici uskutečnila demonstrace. Obyvatelé ji odmítli i v referendu. Proti se vyslovilo 1348 lidí, což bylo zhruba 86 procent hlasujících. Volební účast byla 44,72 procenta, k platnosti referenda stačilo pětatřicet.
- červenec 2019 Ministryně spravedlnosti Marie Benešová oznamuje, že věznice v Králíkách nebude.