Klub přátel umění zde připravil expozici vítězných prací 13. ročníku Grand Prix Obce architektů 2006, což jsou práce realizované v uplynulém roce a vybrané mezinárodní porotou v rámci sedmi kategorií. „Jsou architekti, kteří si myslí, že se o krásu stavby soutěžit nedá, potom jsou to ti, kteří se bojí, že kdyby neuspěli, ztratí renomé. A pak jsou ti třetí, kteří jsou zde,“ komentoval expozici architekt Jan Melichar. Z našeho kraje na panelech najdeme fotografie a dokumentaci o rekonstruovaném nádraží v Chocni a nové řešení centra Lázní Bohdanče.