„Lokalita zanikla jednorázovým požárem. Nedokážeme říct, jestli to byla nešťastná událost, nebo to bylo spojeno s nějakou válečnou akcí. Jednoznačné doklady vojenských aktivit tam nemáme, ale mohlo se jednat o bleskovou akci, která se neodrazila v archeologických pramenech," uvedl archeolog Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě David Vích. Podle kolekce nálezů, ať už keramických, či kovových, byla určena doba zániku hrádku. Vyhořel na počátku 14. století. Podle Vícha je otázkou, zda nepatřil příslušníku nižší šlechty. Po požáru už nebyl obnoven. Jak dlouho hrádek existoval, není jasné, zřejmě to ale bylo jen několik desítek let. Podle dřívějších odhadů se předpokládala doba zániku sídla zhruba o jedno století později.