V úterý hostil Domov pod hradem Žampach skupinu 45 účastníků mezinárodního projektu Comenius, doprovázenou učitelským sborem ze základní školy v Jablonném nad Orlicí.

Comenius je organizací, která od roku 1990 realizuje mezinárodní projekty na podporu a propagaci mezinárodních kontaktů a spolupráce v oblasti vzdělávání, kultury, vědy a techniky.

„V rámci vzdělávacího projektu Comenius s názvem Stromy a životní prostředí jsme během dvou let navštívili Velkou Británii, Finsko a Turecko. Nyní představujeme našim přátelům z těchto zemí Českou republiku a napadlo nás využít blízkost i ojedinělost žampašského arboreta,“ říká Ing. Valerie Fáberová, jedna z tvůrců projektu z Jablonného nad Orlicí. Návštěvníci měli možnost v kapli sv. Bartoloměje shlédnout prezentaci o Domovu pod hradem Žampach v anglickém jazyce. Potom se všechny skupiny dětí i pedagogů vydaly za krásného slunečného počasí hledat informace pro splnění vzdělávacích úkolů. Vyhledávané byly květy sakur, magnolií, rododendronů, ale bez povšimnutí nezůstaly ani staré duby, buky nebo probouzející se topoly.

„Vzdělávací program je celkem náročný, ale zajímavý. Na Slovensko se nechystáme, neboť naší slovenští přátelé celý projekt koordinují. Dále chceme ukázat především krásu našeho kraje – přehradu v Pastvinách, Suchý vrch a tvrz Boudu, muzeum řemesel v Letohradě, Litomyšl a další místa. Všichni byli dnes překvapeni, jaké úžasné parky se nachází v této lokalitě. Také je obdivuhodné, že Arboretum Žampach je součástí zařízení pro osoby se zdravotním postižením. Děkujeme za velmi milé přijetí a pozornost, jaké se nám zde dostalo,“ dodává Ing. Valerie Fáberová.

Za zmínku stojí, že žampašské arboretum je od roku 2007 členem Unie botanických zahrad ČR. Na ploše cca 4 ha je k vidění více než 500 druhů a kultivarů dřevin. K dispozici je tabulový informační systém a poznávací okruh.

„V letošním roce bylo Arboretum Žampach zahrnuto do průvodce po botanických zahradách a arboretech České republiky. Na obsahu prvního vydání knihy Botanické zahrady a arboreta České republiky v nakladatelství Academia jsme se také podíleli,“ doplňuje informace Luděk Grätz, ředitel Domova pod hradem Žampach, který je provozovatelem arboreta. Arboretum je celoročně přístupné veřejnosti.

(tz)