VÁCLAV HARTYCH, důchodce, Č. Třebová „Změnu, ve které žijeme. Význam to má pro každého, mladšího i staršího. To datum by nemělo upadnout v zapomnění a mělo by se připomínat mladým.“

VLADIMÍR ŘEHOŘ, živnostník, Hlinecko „Především to, že jsem svým pánem. Dělám si, co umím, to co mě baví. A to je asi tak všechno. Lidi si ale neváží lidské práce, jsou zkažení markety. “

IVANA SMOLOVÁ, nezaměstnaná, Č. Třeb. „V té době jsem byla studentka. Vůbec jsme nevěděli, co se děje. Najednou jsme měli svět otevřený. Pro mě je to důležité i proto, že jsem se druhý den vdávala.“

JIŘÍ SMOLA, skladník, Č. Třebová „Já jsem zrovna sloužil na vojně v Havlíčkově Brodě. Noviny a televize byly zakázané. Mohl jsem se oženit bez zastoupení, jinak k oltáři posílali náhradu.“

KLÁRA ??? na mateřské, Č. Třebová „Na světě jsem byla, ale nic si z toho nepamatuji. Vůbec nic to pro mě neznamená a nic o tom nevím.“