JAROSLAV DEMEL
býv. ředitel SŠ, Č. Třeb.
„Osobní vzpomínky nemám, byl jsem tehdy malý. Převrat vnímám jako vyústění situace po druhé světové válce a politiky mocností. Situace v padesátých letech se pak podepsala na osudu mnoha lidí.“

MILOSLAV CHVÁTIL
ředitel gymnázia,Ústí
„Byl to tvrdý zločin na našem národě a po Mnichovu 1938 myslím druhé nejhorší datum 20. století v této zemi. Naše rodina patřila mezi ty, které byly postiženy nástupem komunistů k moci.“

ERWIN KUKUCZKA
farář, Ústí nad Orlicí
„Nástup komunistické zvůle znamenal pro naši zemi ohromné následky, ze kterých se budeme ještě dlouho vzpamatovávat. Lidé na sebe opět začali donášet a bát se, velice to narušilo mezilidské vztahy.“

PAVEL NEUMEISTER
manažer, D. Dobrouč
„Jsem ´poúnorové zboží´, ale rodiče důsledky únorových událostí trpěli. Vnímám Vítězný únor jako brutální převrat a slabost. Češi nikdy nepřekypovali statečností, spíše: kam vítr, tam plášť.“

PETR ŠILAR
krajský radní, Letohrad
„Kvůli tomu jsem měl problémy ve škole, protože jsme neudělali nástěnku na Vítězný únor a já tam chtěl dát heslo: únor bílý, pole sílí. Byli jsme totiž na zemědělské škole. “

(jp)