Tomáš Zaplatílek.

TOMÁŠ ZAPLATÍLEK
o. s. Genius loci Sudslava, 36 let
„Z mého pohledu je skutečně nejožehavějším problémem stále se zvyšující nezaměstnanost obyvatel a to především mladých lidí bez praxe. Já jako předseda neziskové organizace bych alespoň viděl možnost částečného řešení jak získat onu potřebnou praxi v dobrovolnické práci. Pochopitelně na tuto problematiku není zcela jednoduchá odpověď, přesto neziskové organizace mohou poskytnout dobrovolníkům určité možnosti vedoucí k získání některých praktických dovedností a vzájemnou pomocí tak řešit tento problém společně.
U mnoha politiků vidím dnes a denně plané sliby vedoucí k získání lidí a jejich hlasů především před volbami a poté, jak se říká, skutek utek. Bohužel je to již běžná praxe a spousta lidí proto politikům už přestala opravdu věřit. Nemyslím si, že i po těchto volbách dojde k nějakému výraznému posunu, ale přesto bych si velmi přál, kdyby se aspoň do politiky vrátila určitá míra slušnosti, pokory a úcty k obyčejným lidem. To jsou vlastnosti, kterých si vážím nejen u politiků. Mělo by jít především o lidi a poté o vše ostatní."

Josef Diblík.

JOSEF  DIBLÍK
důchodce, Sopotnice, 68 let
„Jako neodkladnou bych v parlamentu řešil výstavbu rychlostní komunikace R 35, o které se  tak dlouho mluví a zatím se málo koná. Zabýval bych se i stavem našeho zdravotnictví, kdy nemocní lidé moc doplácejí na léky. Zabýval bych se i naším lázeňstvím, krachujícími lázněmi Velichovky, Lipová. Znepokojuje mě také vysoká nezaměstnanost, omezil bych stavy zahraničních pracovníků a dal příležitost lidem, kteří pobírají dávky v nezaměstnanosti.
Poslanec by si měl vážit důvěry, kterou od občanů dostal a tuto důvěru by neměl nikdy zklamat. Lidé, kteří jsou za poslance navrhováni, v životě již mnohé dokázali a tuto dobrou práci či vlastnost by měli potvrdit i v parlamentu. Myslím si, že poslanci jsou za svou práci velmi dobře placení a že by neměli podlehnout svodům ke korupci a podplácení. Až se uzavře největší korupční aféra  Rath, mělo by to být memento pro všechny poslance parlamentu, pro lidi pracující ve státní sféře, pro občany vykonávající jakékoli funkce, sportovce nevyjímaje. Aby se oprostili od všech nečestností a vždy měli čisté svědomí.