Ondra Böhm, 2. třída,
ZŠ Dobrovského Lanškroun
Do kroužku jsem se přihlásil sám, zajímalo mě, co se v něm dělá. Chodím do něj od začátku školního roku a baví mě. Dnes soutěžím poprvé, občas zapomenu, jak se něco dělá, třeba jak použít různé obvazy. Zdravovědu jsem ještě použít nemusel.

Martin Jáneš, 2. třída,
ZŠ Dobrovského Lanškroun
Do kroužku jsem se přihlásil sám, jsem v něm necelý rok. Chodila do něj sestra a mě to také zajímalo. V kroužku se učíme například stabilizovanou polohu, transport zraněných, obvazování kolen a podobně. Baví mě. Ještě jsem to použít nemusel.

Klára Fabiánová, 5. třída
ZŠ Nádražní Č. Třebová
Do kroužku chodím dva roky, domluvily jsme se s kamarádkami. Z velkých zranění mám respekt, jsou na ošetřování těžká, ale takové sklo v ráně nebo popálenina, to je dobrý, to mě baví. Na soutěži v poskytování první pomoci jsem podruhé. Jednou už jsem zdravovědu použila, když se mamka popálila.

Daniela Řeháková, 5. třída
ZŠ Nádražní Česká Třebová
Do kroužku chodím už asi třetím rokem,  vedla jej naše třídní učitelka a protože jsem v něm potkala kamarádku, začala jsem chodit taky. Nemám ráda ošetřování těch těžších  krvavých zranění, ale na soutěži nemám z ničeho obavy. V běžném životě jsem ještě poskytovat první pomoc nemusela.

Petra Karastojanová, 3. třída
ZŠ Habrmanova Česká Třebová
V kroužku mladých zdravotníků jsem dva roky a baví mě, mám tam kamarádky. Dneska na soutěži jsme měli trochu trému, měli jsme třeba ošetřovat astmatický záchvat, tepenné krvácení nebo znát šátkové techniky. Zdravovědu mám i ve skautu.

Hana Boštíková, 3. třída
ZŠ Habrmanova Č. Třebová
Do kroužku chodím jeden rok, přihlásila mě do něj mamka, byla jsem taková  unuděná, tak abych se něco naučila. Jdou mi šátkové obvazy nebo střep v ruce, naopak nejde mi astmatická poloha. Jednou jsem se zraněným člověkem setkala, byl to cyklista.