Příčina podle Radka Kuběnky tkví především ve vysoké nemocnosti řidičů. Dá se tedy předpokládat, že problémy na některých úsecích budou i nadále přetrvávat. „Některé spoje se nám podařily zajistit u jiných dopravců,“ zmínil Kuběnka a poradil, že cestující si mohou na stránkách Oredo zjistit, zdali jejich spoj pojede či nikoliv. To však není zase tak jednoduché. Ačkoliv problémy se spojením trvají už řadu dní, první informace o zrušených spojích se na facebookových stránkách objevily až v pátek. Někteří lidé si proto stěžují, že informování směrem k cestujícím je tristní, a tak čekání na autobus je v posledních dnech spíše sázka do loterie.

Předseda odborů orlickoústecké ČSAD Karel Picek vidí hlavní příčinu nedostatků řidičů jinde a upozorňuje na dlouhodobý problém. „Je způsoben zejména jejich hrubě podhodnocenými základními mzdami, na které zaměstnavatele už několik let prokazatelně upozorňujeme. Navíc už dva roky není uzavřena ani kolektivní smlouva,“ vysvětlil Picek a dodal, že někteří zaměstnanci údajně odešli z regionu pracovat jinam.

Proti tvrzení Karla Picka se však vedení společnosti důrazně ohradilo. „Naše společnost zaručuje svým zaměstnancům nadprůměrné mzdy a konkrétně u řidičů činí v průměru 39 750 korun měsíčně,“ vysvětlil Deníku Zdeněk Kratochvíl, generální ředitel ICOM transport. Ten zároveň dodal, že průměrné mzdy se podle Českého statistického úřadu na Orlickoústecku pohybují okolo 33 100 korun měsíčně. „U řidičů na Orlickoústecku je to 34 600 korun měsíčně. Mzdy v oboru autodopravy ČR jsou 36 250 Kč měsíčně. Tudíž tvrzení pana Karla Picka je nepravdivé. Mzdy našich zaměstnanců jsou nadprůměrné a taktéž jim nabízíme velké množství benefitů v hodnotě 4 000 Kč měsíčně za zaměstnance,“ dodal Kratochvíl, který navíc popřel, že by byl Karel Picek předsedou odborů ČSAD a zastupoval tak zaměstnance společnosti.

Karel Picek následně zdůraznil, že jeho kritika mířila na základní, nikoliv průměrnou mzdu. Z výše zmíněného vyjádření generálního ředitele Zdeňka Kratochvíla podle Picka nevyplývá, z kolika hodin práce je průměrná mzda řidičů vypočítána. „Považoval bych za spravedlivé, kdyby firma tohoto významu rovněž uvedla, za kolik přesčasových hodin je uvedený průměrný výdělek řidiče autobusu dosažen, respektive kolik přesčasových hodin musí řidič odpracovat, aby měl tento výdělek na svém účtu,“ zmínil Picek.

Dále Picek uvedl, že podle odborová organizace nemá zákonnou povinnost prokazovat svou působnost u zaměstnavatele, jedná se podle něho o účelový výklad práva. „Platné zákony ukládají povinnost "oznamovací", a tu jsme prokazatelně splnili jako i to, že jsme právoplatné odbory u ČSAD,“ dodal Picek.