Ani letos nechybí kuriozita, kterou je protiletadlový kanón. Pochází asi z roku 1938 a váží pět metráků. Policistům ho odevzdal muž z Pardubicka. Tím ale nepředčil "kolegu" z okresu Hradec Králové, který během amnestie předal v dubnu policii tank a samohybné dělo.

Policisté při amnestii kontrolují, zda nebyla zbraň ukradená, není po ní vyhlášeno pátrání nebo s ní nebyl spáchán trestný čin. Pokud je po všech stránkách v pořádku, mohou ji majitelé legalizovat a ponechat si ji. Ovšem musí mít potřebná povolení a zbrojní průkaz. Další cestou je prodej případnému zájemci, který tyto podmínky splňuje. A poslední možnost spočívá v darování, kdy si zbraň policie nechá a zlikviduje. Pokud jde o unikát, nabídne ji do sbírkových fondů muzeí.

Zdroj: Youtube

"Ano, máme tu některé zbraně z amnestií, které se uskutečnily v minulých letech. Snad nejcennější jsou ty, které v roce 2016 odevzdalo Východočeské divadlo v Pardubicích. Traduje se, že jde o zbraně, které používali nacisti při popravách na Zámečku," uvádí kurátor sbírky zbraní Východočeského muzea v Pardubicích Jan Tetřev.

Nikdy se nepodařilo historicky doložit, že jde skutečně o autentické zbraně, ale pravdou je, že odevzdané pušky značky Mauser byly součástí výzbroje policejního pluku Böhmen a praporu, který sídlil v Pardubicích na Zámečku.

Ten je místem spojeným s ležáckou tragédií, od které v příštím roce uplyne 80 let. Československá obec legionářská, jež je vlastníkem objektu, zde za výrazného přispění Pardubického kraje provádí nákladnou rekonstrukci tak, aby mohl sloužit veřejnosti jako připomínka celého období heydrichiády. "Své místo zde dostanou i zbraně od pardubických divadelníků," potvrzuje historik Tetřev. Pušky se tak dostanou zpátky na místo, kde sloužily zlovůli nacistických zabijáků.

Tank a dělo odevzdal už v dubnu muž z Královéhradecka. Po legalizaci si je hodlá ponechat.Tank a dělo odevzdal už v dubnu muž z Královéhradecka. Po legalizaci si je hodlá ponechat.Zdroj: PČR

Spolupráci pardubické policie a muzea pokládá Jan Tetřev za vzornou a chválí i celou zbrojní amnestii. "Je to velice dobrý nápad - zbraně se postupně legalizují, a tak nezůstanou v nepovolaných rukách," zdůrazňuje. Že by sbírku zbraní posílil právě odevzdaný protiletadlový kanón, není pravděpodobné. "Myslím, že si ho majitel po legalizaci ponechá anebo ho prodá nějakému movitému sběrateli," míní.

Po opakovaných amnestiích bylo zatím odevzdáno méně nelegálně držených zbraní. "Nyní se jedná z velké části o zbraně a střelivo, které většinou lidé naleznou v mezidobí mezi amnestiemi například při likvidaci pozůstalostí nebo vyklízení nemovitostí," dodává mluvčí krajského ředitelství policie Markéta Janovská.