Zámeček a přilehlé nemovitosti v Domoradicích na Vysokomýtsku, kde dříve hospodařili „jezedáci“, pustnou dál. Opustili je obyvatelé, kteří v usedlosti chtěli realizovat myšlenku fotografa Zdeňka Sokola o nezávislé komunitě. Původem pražský bohém se ale své myšlenky nevzdal, jen ji „přesadil“ jinam – na Sklenářku do Kostelce nad Orlicí, do vily, kterou nechal na začátku minulého století postavit továrník Rudolf Seykora pro svou přítelkyni Otýlii Sklenářovou - Malou, herečku a operní pěvkyni Národního divadla, jako místo pro lásku, umění a setkávání.

„Měli jsme rok na to, abychom dali dohromady kapitál a celý areál odkoupili, to se nám ale nepodařilo,“ vysvětluje Zdeněk Sokol důvod, proč opustil Domoradice, a dodává: „Vybrali jsme proto jiný objekt, který je pro projekt vhodnější. Nyní ho máme v dlouhodobém pronájmu a potom ho můžeme odkoupit.“

Daleko i blízko


Lokality mají přitom společné rysy: jsou dostatečně vzdálené a zároveň blízko civilizaci, nechybí v nich honosné, reprezentativní, i když zpustlé, sídlo a další nemovitosti, vodní plocha, zemědělská půda a les. Také základy, na nichž alternativní městečko vzniká, jsou totožné. „Podoba projektu je mnohem dokonalejší,“ dodává Zdeněk Sokol. Jak uvedl letos při prezentaci projektu, jejich cesta je cíl. Tím potvrzuje, co už dřív řekl pro Deník: „Měla by to být živoucí laboratoř, kde by se zkoušelo dělat věci jinak, než jsou lidé zvyklí.“ Alternativa, to je to, co projekt především nabízí.

Související článek naleznete ZDE

Cílem je vytvořit ekologické společenství, nezávislé energeticky i ekonomicky, které žije v souladu s přírodou, klade důraz na duchovní růst a vzdělání. Stoupenci projektu chtějí dokázat, že je možné vzít odpovědnost za svůj život a tím i za vývoj společnosti do vlastních rukou. Chtějí využívat alternativní energetická řešení, permakulturní principy v hospodaření s půdou, přírodní materiály při rekonstrukcích nebo ekonomické modely založené na spolupráci a sdílení. Areál by měl hostit i zajímavé workshopy a semináře. Více informací najdete na www.sklenarka.cz.