Výběrové řízení na jejich obnovu již schválila rada města, stejně jako zařazení do „Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" pro letošní rok. Náklady jsou propočítány na sumu 1,16 milionu korun (bez DPH), město se však netají nadějí, že částka jako výsledek soutěže bude o něco nižší. Dotace z celostátního „programu" by mohla dosáhnout čtyř set tisíc korun, což by vedení města přivítalo, zbytek uvažovaných nákladů by uhradilo ze svého rozpočtu.

Hledání předloh

Pražská brána, zvaná dříve Vratislavská, pochází již z poloviny 14. století, má dvě věže spojené hradebním ochozem. Restaurování se konalo v závěru 19. století, doplnění znamenalo vytvoření barevných sgrafit podle návrhů Mikoláše Alše. K obnovení výzdoby došlo v roce 1930, v roce 1960 se uskutečnila rekonstrukce výzdoby: změnou bylo oproštění Alšova díla od všech různých zkreslenin a doplňků. Po letech tato omítka dožila. Obnovou se zabývá restaurátor a akademický malíř Pavel Kříž. „Už v roce 2004 během restaurátorských prací na Litomyšlské bráně jsem byl požádán městem, zda bych připravil podklady pro obnovu Pražské brány. Bohužel se ztratily všechny návrhy a předlohy, podle nichž pracovali restaurátoři v roce 1960 při posledních úpravách. Hledal jsem tedy v muzeích a archívech, až jsem nalezl v archívu Národního památkového ústavu Pardubice některé fotografie z dokumentace prací z tohoto roku. Tak jsem začal hledat i konkrétní kresby, jež použil Mikoláš Aleš na návrhy pro sgrafita," uvedl.
Podle podkladů nalezených ve starých publikacích je možné vytvořit znovu barevný návrh fresko-sgrafitové výzdoby Pražské brány. Výzdobu pláště vnějšího doplní dva erby: znak draka v červeném poli a zjednodušený městský znak se svatým Jiřím. „Našli jsme i podklady pro vnitřní plášť brány, tady bude barevnost hodně jednoduchá, jako vzor bude sloužit Litomyšlská brána a dům Na střelnici, jenž je poblíž Pražské brány," doplnil Pavel Kříž.

Hotovo v listopadu

Pokud se dodrží harmonogram prací, měla by obnova obou plášťů brány skončit do listopadu letošního roku. Brána představuje nejen vjezd do náměstí Přemysla Otakara II., je také příležitostným výstavním prostorem a vyhlídkou pro turisty – zájemce o architektonické památky, jimž se naskytne z výšky několika desítek metrů vcelku nezvyklý pohled na přilehlé městské čtvrti, zástavbu a nahlédnutí za vysokomýtské hradby. (jko)