Všechny kontroly byly zaměřeny na prošetření přjatých podání a ČOI vyslala do akce šestnáctileté figuranty. Výsledky nebyly zrovna uspokojivé. Přizvaní figuranti prováděli objednávku či nákup tak, aby nebyla znemožněna obsluhujícímu personálu kompletní vizuální prohlídka mladistvého zákazníka.

„Bez ověření věku a bez doprovodu osoby starší 18 let byly figurantům celkem v sedmi případech z devíti kontrol prodány alkoholické nápoje, tabákové výrobky nebo elektronické cigarety. Porušení dozorovaného předpisu tak bylo zjištěno v 77,7 % kontrolovaných provozoven,“ uvedla ředitelka odboru kontroly inspektorátu ČOI pro Královéhradecký a Pardubický kraj Ing. Jana Ženková.

Z důvodu porušení zákona o o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, čeká kontrolované subjekty správní řízení a zjištěný prodej cigaret bude postoupen k řešení obcím v přenesené působnosti. Za porušení zákona hrozí pokuta až do výše 1 milionu korun.

Mohlo by vás zajímat: Dědek dostal od Pardubic zelenou. Dynamo může získat nejmodernější halu v Evropě

Vizualizace multifunkční arény v Pardubicích | Video: Dynamo Pardubice