Jasně dominoval pyl trav, jeho množství se oproti předchozímu týdnu zvýšilo. Na stejné úrovni se držela koncentrace pylu šťovíku, jitrocele, lípy a kopřivy. Velmi hojné byly spóry vzdušných plísní, hlavně rodu Cladosporium.

Dominantní alergeny:

trávy, šťovík, jitrocel,
lípa, pajasan,
kopřiva, plísně.

Pylová předpověď na další období:

Pro příští období neočekáváme opět žádné podstatné změny v koncentraci či druhovém zastoupení vzdušných alergenů. Dominantním alergenem bude stále pyl trav, jeho koncentrace se bude držet na střední až vyšší úrovni. Vedle pylu trav se na alergických potížích může podílet také pyl jitrocele, šťovíku a lípy. Předpokládáme vysokou koncentraci spór vzdušných plísní a pylu kopřivy. Lokálně bude koncentrace všech alergenů výrazně kolísat v závislosti na srážkách.

Zdroj: www.pylovasluzba.cz