"V počtu nominací padl další rekord. O desátý titul soutěžilo neuvěřitelných 132 alejí a stromořadí ze všech krajů České republiky, pro které hlasovalo bezmála 7 tisíc lidí. Pro nás to je důkaz, že si lidé nádherných alejí váží a jsou na ně patřičně hrdí. Celonárodní i regionálním vítězkám gratulujeme a přejeme stovky let zdravého růstu,” říká Karolina Kostićová z Arniky, která anketu pořádá.

Lipová alej v Hrušové je dominantou vesnické návsi. Stín stromů poskytuje zázemí pro vesnické akce, od hasičských soutěží až po dětský den. Vítěznou nominaci zaslala Lucie Šedová. Druhé místo v Pardubickém kraji patří březové aleji z Březin u Poličky, která získala krásných 107 hlasů. Stromořadí přihlásila do soutěže Žaneta Chorvátová. Alej 21 bříz byla vysázená jako vzpomínka na místní lidi, kteří padli v první světové válce.

Výsledky hlasování v Pardubickém kraji:

1. lipová alej v Hrušové

2. březová alej v Březinách

3. bezbranná a ohrožená alej K Vápence

4. sakurová alej v ulici Jana Skácela ve Svitavách

5. Semínská alej u Opatovického kanálu

6. Studnická březová alej

7. březové stromořadí u Vranic

8. ovocná alej Heřmanice-Pařížov

9. alej Svitavy - Kamenná Horka

10. Srnojedská alej rodáka Zdeňka Šmahela

11. Trstěnická jabloňová alej