Prevenci kriminality na okrajovém sídlišti Borek, kde žijí převážně romské a jiné sociálně slabší rodiny, se město ve spolupráci s některými institucemi věnuje již třetím rokem v rámci programu Partnerství ministerstva vnitra. Letos na projekt od ministerstva získalo 100 tisíc a 25 tisíc dodalo z vlastní kasy.

Významnou úlohu v této problematice v této lokalitě zastává pobočka občanského sdružení Naděje, která se na pravidelném podzimním projektu podílí především jeho propagací mezi obyvateli. Na programu pěti pátečních odpolední se letos vedle Domu dětí a mládeže Kamarád podílí orlickoústecká pobočka Českého červeného kříže, městské muzeum, knihovna a praktická škola, v jejíchž prostorách se děti scházejí. Účastní se ho pravidelně zhruba čtyřicet dětí. Podle ředitelky DDM Jany Endyšové zájem o program mezi dětmi roste, a to i přesto, že jej po konzultaci s ministerstvem zpoplatnili.

Pro děti i rodiče

Program je založen na smysluplném vyplnění volného času dětí. Páteční odpoledne, z nichž první se uskutečnilo na konci října a poslední je naplánováno na tento týden, tak nabízejí nejen dětem, ale i jejich rodičům praktické a zajímavé aktivity. „Každý pátek je pro děti připravena výtvarná dílna, vaření, divadelní kroužek, ukázky poskytování první pomoci, ale svůj program měla také knihovna nebo muzeum a máme tu i paní, která minule předváděla modeláž nehtů a dnes děti stříhá a češe,“ doplnila Iveta Motlová z domu dětí.

Že program plní svou úlohu, dokázalo nejen zaujetí dětí pro jednotlivé činnosti, ale také například tvrzení desetileté Ivy, která upřímně prohlásila, že jinak by se doma dívala na televizi. Nadšená byla také o rok starší Dominika, a to i přesto, že by si sama uměla najít smysluplnou náplň volného času.

„Mně se nejvíc líbila první pomoc, vaření, výroba svícnů, mně se líbilo všechno, ale nejvíc první pomoc. Taky proto, že jsem něco už uměla, učili jsme se už ve škole, jak třeba zacházet s obvazem,“ svěřila se Dominika. Chválou na své svěřence nešetřily ani pracovnice DDM. „Děti jsou z činností nadšené, jsou rády, že se jim někdo věnuje. Tím, že chodí v tak hojném počtu, dokazují, že jsou za tento projekt rády, že rády něco dělají,“ uvedla Iveta Motlová a Katka Smrčková ji doplnila: „Jsem tu už třetí rok a vidím, že děti jsou moc šikovné a baví je to. Určitě je lepší, když páteční odpoledne a podvečer tráví tady, než někde na ulici. Je to příjemné.“

Mají podobné projekty smysl? Diskutujte pod článkem …