Škola postupně sbírá prostředky na pořízení nové pece do keramické dílny. Ta stávající už přestává vyhovovat současným požadavkům: má malou kapacitu a vysokou spotřebu energie. Na pořízení nové pece však speciální škola potřebuje zhruba 63 tisíce korun. S prosbou o pomoc se proto obrátila na sponzory. Mecenáši se našli, škola si také vydělala sedm tisíc prodejem keramických výrobků při vánoční výstavě a během minulého roku se podařilo nasbírat bezmála padesát tisíc korun. Značný podíl na tomto úspěchu má kastelánka Šerkopová, která škole věnovala část výtěžku z charitativní akce Knoflíkiáda a peníze sbírá dál prodejem výrobků z českotřebovské chráněné dílny. „Prodávám drobné dekorační dřevěné zboží, dostala jsem také výrobky dětí, jejichž prodejem zkusím vydělat další peníze. Doufám, že potřebná částka se dá co nejdříve dohromady. Byla jsem se podívat na pec současnou, je opravdu malá, která už nemůže vyhovovat. Děti mají v dílně nádherné keramické výrobky, jsou velmi šikovné a moc je to baví,“ konstatovala po návštěvě školy Krasava Šerkopová. Zpočátku se zdálo, že nasbírat tolik peněz bude heroický výkon. „Jsem velmi ráda, že se i díky Knoflíkiádě podařilo oslovit správné lidi a škole pomoct,“ dodala kastelánka.
Zbývá nasbírat posledních devět tisíc korun. Nejde jen o to, že práce v keramické dílně děti baví. Je důležitou součástí pracovních terapií, které na škole probíhají, a při těžších postiženích pomáhá rozvíjet jemnou motoriku.
Dětí s těžším postižením je stále víc. Právě pro ně je tato činnost velmi vhodná, hybnost ruky se zlepšuje tím, že mají možnost pracovat s tvárnou hlínou. Snad se najdou další zapálení příznivci, částka se bude i po malých obnosech navyšovat a na jaře bude možné dětem pec koupit. Bylo by to úžasné,“ doufá ředitelka školy Hana Kapounová.