Třiadevadesát ředitelů a učitelů základních a středních škol a školských zařízení se metodě učí v Koučink akademii Libchavy již od začátku roku 2013 díky projektu s názvem „V zemi Komenského v Pardubickém kraji", který je financovaný z evropských fondů a ze státního rozpočtu České republiky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. „Projekt má za cíl posílení přirozených hodnot člověka – učitele, aby se stal silným ve své roli a přijímanou autoritou i životním vzorem," uvedl zakladatel a majitel Akademie Libchavy Zdeněk Štěpánek.
Vzdělávací programy jsou určené pro řídící a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, kteří tvoří cílovou skupinu projektu. „Přínosem projektu je mimo jiné zvýšení schopnosti sebe-vnímání ředitelů škol v jejich roli, která je zaměřena na řízení školy a vedení lidí a může být posílena právě koučovacím přístupem," říká vedoucí projektu, lektor Jiří Šmejkal. Důležitým přínosem vzdělávání pro všechny zúčastněné je umění vytvářet plnohodnotný vztah s žáky a rodiči a umění otevřené a respektující komunikace. V neposlední řadě jsou přínosem také nové kreativní a poutavé doplňující edukační dovednosti, které pedagogové využijí pro poutavou výuku.
Ředitelé škol Pardubického kraje mají už za sebou základní osmimodulový výcvik v koučovacím přístupu „Ředitel koučem". V první polovině letošního roku prošli výcvikem v typologii, personalistice a účinných poradách a nyní je ještě čeká kurz vedení týmů učitelů. Učitelé absolvovali taktéž výcvik v koučovacím přístupu „Učitel koučem" a typologii. V programu mají ještě Etiku naživo a Skupinové koučování ve školách.
Akademie Libchavy připravuje následné programy po tomto projektu. Přichystané jsou ochutnávky koučovacího přístupu pro další ředitele a učitele škol, kteří mají chuť se o koučování v prostředí školy něco praktického dozvědět a něco si i vyzkoušet.

(zh)