Návštěvníky pozdravil již podesáté starosta města Petr Fiala. Ohlédl se za stávajícím rokem a zrekapituloval významné investiční akce ve městě – například vybudování nového dětského bazénu na koupališti, rekonstrukci chodníku v Tyršově ulici, kde se výrazně zlepší bezpečnost pro chodce a výstavbu pro bydlení v nové lokalitě Nad Bažantnicí, kam se v budoucnu nastěhuje zhruba pět set obyvatel. Nastínil také plány na rok 2016, kdy město počítá s investicí do kanalizace v Červené, s novým veřejným osvětlením na Spořilově nebo asfaltováním cesty u Orlické brány či v ulici Budovatelů. Hovořil také o rekonstrukci chodníku od Distance po Konzum na Orlici nebo o dokončení parkoviště u nádraží.
Předvánoční náladu navodil nazdobený stromeček a pestrý program, kterým prováděla radní Iva Janoušková. Na zastavení v adventním čase zazpívaly děti z MŠ U Dvora a zahráli žáci ZUŠ Alfonse Muchy. Swingové melodie předválečné éry (R. A. Dvorský, Jaroslav Ježek, Jan Werich, Jiří Voskovec aj.) k tanci i poslechu zazněly v podání Přátel swingu pod vedením Zdeňka Kotláře.  (mag)

Tradiční předvánoční setkání seniorů v Letohradu.