Hned zkraje období byl nachystán tradiční vánoční jarmark s prodejem adventních věnců a kavárničkou. Návštěvníci tak měli možnost si nejenom domů odnést dekorace vytvořené dětmi, adventní věnce, které byly jak od profesionálních floristů, tak také posedět v kavárničce při něčem dobrém a popovídat si se známými a sousedy. Proběhla také mikulášská nadílka a školu i školku navštívili strašidelní pekelníci i hodní andělé se sv. Mikulášem. V mateřské škole se uskutečnilo setkání s prarodiči nad dětskými knížkami, které bylo obohaceno o malý prodejní jarmark. Dále se po třetí adventní neděli uskutečnilo vystoupení nejmenších pro rodiče, prarodiče a přátele mateřské školy. Děti i paní učitelky se přenesly do nebe a odehrály krásné andělské divadélko.

Vyvrcholením adventních oslav bylo vystoupení dětí, žáků a učitelů v sopotnickém kostele. Všichni předvedli skvělé výkony, za což byli odměněni potleskem zcela zaplněného kostela. Pár slov přidala i ředitelka zařízení Helena Korábová: „Víme, že předvánoční období je právě tím správným časem, kdy můžeme předvést, co umíme. Do prezentace činnosti školy se zapojili jak ti nejmenší ze školky, tak i učitelé společně se žáky a dětmi. Těší nás, že akce, které pořádáme nejenom pro příbuzné našich svěřenců, se setkávají s nebývalým zájmem široké sopotnické veřejnosti. Jsou to vždy milá a přátelská setkání. A to nejenom v předvánočním čase."