Slavnostní setkání si nenechaly ujít desítky pokřtěných členů, ale i přátel a dalších hostů. Program byl tradiční jako každou sobotu, skládal se z dopolední a odpolední bohoslužby. Proslovy navíc přispěli hosté z řad bývalých kazatelů českotřebovského sboru.

Jak uvedl současný kazatel Mikuláš Stehlík, sbor za dobu svého působení prožil například dobu zákazů v padesátých letech nebo stěhování z podnájmu do sídla ve Smetanově ulici, jehož rekonstruovaná modlitebna byla otevřena před dvanácti lety.

Adventisté v České Třebové mají 54 pokřtěných členů. „Jinak je ve sborovém společenství asi sto lidí, včetně dětí a přátel,“ upřesnil Mikuláš Stehlík a pokračoval: „Pro Církev adventistů sedmého dne je typická víra v Ježíše Krista a očekávání jeho druhého příchodu. Především klademe důraz na křesťanský život. Základem naší víry je bible – boží slovo, které je jediným pravidlem našeho života. Snažíme se zásady, které v bibli poznáváme, uplatňovat v každodenním životě.“

Sbor se schází vždy v sobotu dopoledne při sobotní škole a bohoslužbě a při odpoledním setkání. V úterý se koná pravidelná biblická hodina. Schází se také mládež a děti, které jsou ve sboru početně zastoupeny.