K předvánočnímu času na naší základní škole v Damníkově patří tradičně vánoční výstava. Letos tomu však bylo trochu jinak. Rozhodli jsme se uspořádat sobotní prodejní vánoční jarmark, který by byl spojen s odpoledním adventním koncertem ve zdejším kostele. Termín této akce byl také posunutý na trochu dřívější termín než obvykle, čímž jsme zároveň přivítali dobu adventní.

Vánoční jarmark byl bohatý na adventní věnce, vánoční svícny, závěsy, stromečky, ozdoby, jmelí, dárečky pro své blízké a mnoho dalších výrobků od našich žáků. Kávičku a něco dobrého na zub jste si poté mohli dopřát v naší rozšířené kavárničce, kde se obsluha chvílemi nestíhala otáčet. Děti, které se přišly na jarmark podívat, se také mohly vyfotit jako sněhuláčci nebo si ve výtvarné dílničce vyrobit některý ze tří výrobků - dva různé stromečky a zdobenou šištičku. Škola v 16 hodin uzavřela své brány, aby se všichni mohli jít podívat do kostela na adventní koncert.

Na letošním adventním koncertu vystoupili s půlhodinovým programem i žáci 2. až 9. třídy naší školy pod vedením p. uč. Černohousové a p. uč. Kovářové, za doprovodu naší bývalé žačky Karolíny Dolečkové, která nám několik písní krásně doplnila hrou na flétnu. Před zaplněným kostelem žáci zazpívali nejen koledy, ale i moderní vánoční písničky. Nezazněl však pouze zpěv, mohli jsme slyšet ještě hru na housle v podání Luboše Řeháka, žáka 2. třídy, který za doprovodu své maminky zahrál tři koledy. Program: Rolničky; Bude zima, bude mráz; Chumelí se, chumelí; tři koledy na housle; Vánoční slon; Ryba rybě; Pásli ovce valaši; Nesem vám noviny; Vánoční píseň; Tisíc andělů; Světové Vánoce.

Několik skupin si k nám našlo cestu ještě po koncertu, takže kavárnička se navečer ještě jednou zaplnila návštěvníky. Končili jsme o půl osmé večer, spokojeni s průběhem celého dne.

ZŠ a MŠ Damníkov