Cílem je motivovat města k připravení celoroční kampaně inspirované stromy a vzbudit zájem veřejnosti o životní prostředí. Nejlepší projekt získá vedle prestižního titulu také možnost postoupit do mezinárodního klání „evropských kvetoucích měst“ – Entente Florale Europe, finanční odměnu ve výši 50 tisíc korun a poukaz na zahradnické služby v hodnotě až 100 tisíc korun.

Téma stromů nabízí mnoho variací a obměn - od samotných výsadeb přes nejrůznější soutěže, koncerty a besedy. „Radnice, která chce o titul soutěžit, by měla vedle péče o zeleň ve městě a jeho okolí prokázat i vůli komunikovat s obyvateli a chuť zapojovat je do místních aktivit,“ upozorňuje koordinátorka soutěže Hana Zuchnická. Uzávěrka pro přihlašování do soutěže je 5. června, který je zároveň Dnem životního prostředí.

(tz, zr)